Xử lý kết quả thẩm định khi thẩm định cấp Giấy chứng nhận ATTP, bổ sung Danh sách xuất khẩu

Ngày hỏi:13/05/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc xử lý kết quả thẩm định khi thẩm định cấp Giấy chứng nhận ATTP, bổ sung Danh sách xuất khẩu được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xử lý kết quả thẩm định khi thẩm định cấp Giấy chứng nhận ATTP, bổ sung Danh sách xuất khẩu
   (ảnh minh họa)
  • Việc xử lý kết quả thẩm định khi thẩm định cấp Giấy chứng nhận ATTP, bổ sung Danh sách xuất khẩu được quy định tại Khoản 21 Điều 1 Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT, cụ thể như sau:

   - Đối với Cơ sở có kết quả đạt (hạng 1, hạng 2 và hạng 3): thông báo kết quả; cấp mã số theo Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này; bổ sung vào Danh sách xuất khẩu, tổng hợp để đề nghị Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu bổ sung vào Danh sách cơ sở được phép xuất khẩu sang thị trường tương ứng;

   - Cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu quy định tại Phụ lục VIA ban hành kèm theo Thông tư này đối với cơ sở không thuộc diện miễn cấp quy định tại điểm k khoản 1 Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

   - Đối với Cơ sở có kết quả không đạt (hạng 4): thông báo kết quả, yêu cầu Cơ sở thực hiện và gửi Báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi; thu hồi Giấy chứng nhận ATTP còn hiệu lực (nếu có).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn