An ninh hàng không

An ninh hàng không lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 190 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sau này.

Bảo đảm an ninh hàng không là nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước, Chính phủ và ngành hàng không dân dụng Việt Nam nhằm bảo vệ tính mạng của con người, tài sản trong hoạt động hàng không dân dụng.

Xuất phát từ vai trò quan trọng của an ninh hàng không đối với nền quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ mỗi quốc gia, pháp luật của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới đều quy định rất chặt chẽ đối với vấn đề bảo đảm an ninh hàng không. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam đã quy định rõ những hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, hành vi này sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Quy định này góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại các địa bàn hoạt động hàng không dân dụng.

An ninh hàng không thay đổi như thế nào:
Căn cứ theo quy định tại Khoản 31 Điều 1 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi 2014, có quy định về an ninh hàng không như sau: Hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng là hành vi có khả năng uy hiếp an toàn hoạt động hàng không dân dụng, bao gồm một trong các hành vi sau đây: a) Chiếm đoạt bất hợp pháp tàu bay đang bay; b) Chiếm đoạt bất hợp pháp tàu bay trên mặt đất; c) Sử dụng tàu ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 190 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006, có quy định về an ninh hàng không như sau: 1. An ninh hàng không là việc sử dụng kết hợp các biện pháp, nguồn nhân lực, trang bị, thiết bị để phòng ngừa, ngăn chặn và đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, bảo vệ an toàn cho tàu bay, hành khách, tổ bay và những người dưới mặt đất. 2. Hành vi can thiệp ...