Bổn phận của trẻ em đối với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác

Bổn phận của trẻ em đối với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 1979.

Theo đó, trẻ em là một cụm từ được sửa dụng phổ biến trong cuộc sống hằng ngày và hướng tới đối tượng đó là những người chưa được xem là trưởng thành. Chủ thể này về mặt nhận thức và hành vi của mình chưa phát triển đầy đủ, toàn diện như những người thành niên khác.

Chính vì vậy pháp luật đã đặt ra các quy định, nguyên tắc nhằm bảo vệ trẻ em trong các mối quan hệ, giao dịch dân sự thường ngày. Và trẻ em sẽ có một số bổn phận nhất định đối với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác.

Bổn phận của trẻ em đối với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác thay đổi như thế nào:
Bổn phận của trẻ em đối với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác được quy định tại Điều 38 Luật trẻ em 2016, theo đó: 1. Tôn trọng giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác. 2. Thương yêu, đoàn kết, chia sẻ khó khăn, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè. 3. Rèn luyện đạo đức, ý thức tự học, thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế ...

Theo Điều 1, 21 và 22 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định: Trẻ em theo quy định trong luật này là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi. Trẻ em có bổn phận sau đây: Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy giáo, cô giáo; lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè; giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn theo khả năng của ...

Bổn phận của trẻ em được quy định tại Điều 13 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 1991, theo đó: Trẻ em có bổn phận: 1- Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ, lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè, giúp đỡ người già yếu, tàn tật, giúp đỡ gia đình làm những việc vừa sức mình; 2- Chăm chỉ học tập, rèn luyện thân thể; tuân theo nội quy của nhà trường; 3- Tôn trọng pháp luật; ...

Bổn phận của trẻ em được quy định tại Điều 11 Pháp lệnh Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 1979, theo đó: Trẻ em phải vâng lời dạy bảo của ông bà, cha mẹ, anh chị, thương yêu những người trong gia đình và giúp đỡ cha mẹ tuỳ theo sức của mình. Ở trường học, trẻ em phải chăm chỉ học hành, kính trọng thầy giáo, cô giáo, đoàn kết với các bạn, chấp hành điều lệ của nhà trường. Trong xã hội, trẻ em phải có lễ độ ...

Có thể bạn quan tâm: