Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy lợi

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy lợi là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 1994.

Thủy lợi là tổng hợp các giải pháp nhằm tích trữ, điều hòa, chuyển, phân phối, cấp, tưới, tiêu và thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối; kết hợp cấp, tiêu, thoát nước cho sinh hoạt và các ngành kinh tế khác; góp phần phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh nguồn nước.

Nền kinh tế của đất nước ta là nền kinh tế nông nghiệp, phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên, thời tiết, khí hậu. Vì vậy mà hệ thống thuỷ lợi có vai trò tác động rất lớn đối với nền nông nghiệp của đất nước ta. Theo đó, pháp luật đã liệt kê ra các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy lợi, trường hợp chủ thể vi phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy lợi thay đổi như thế nào:
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy lợi được quy định tại Điều 8 Luật Thủy lợi 2017 có hiệu lực từ ngày 01/07/2018, theo đó: 1. Xây dựng công trình thủy lợi không đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 2. Đổ chất thải, rác thải trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; xả nước thải trái quy định của pháp luật vào công trình thủy lợi; các hành vi khác làm ô nhiễm nguồn nước trong công trình thủy lợi. 3. ...

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy lợi được quy định tại Điều 28 Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001, theo đó: Nghiêm cấm các hành vi sau đây: 1. Lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi; các hoạt động gây cản trở đến việc quản lý, sửa chữa và xử lý công trình khi có sự cố; 2. Các hành vi trái phép gây mất an toàn cho công trình thuỷ lợi trong ...

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy lợi được quy định tại Điều 28 Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 1994, theo đó: Nghiêm cấm các hành vi sau: 1- Người vận hành, người phụ trách hệ thống công trình thuỷ lợi hoặc công trình thuỷ lợi, vận hành hoặc ra lệnh vận hành công trình thuỷ lợi trái với quy trình, quy phạm kỹ thuật được duyệt; 2- Ép buộc dưới mọi hình thức người vận hành, người phụ trách hệ thống công ...