Cải chính trên báo chí

Cải chính trên báo chí là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Sắc lệnh số 282/SL về việc quy định chế độ báo chí do Chủ tịch nước ban hành.
Theo đó, báo chí có vai trò trước hết là để thỏa mãn nhu cầu thông tin của xã hội. Thông qua báo chí, người dân có thể phát biểu ý kiến, nguyện vọng của mình về các vấn đề trong đời sống, thể hiện sự giám sát và phản biện của mình. Trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay, vai trò tích cực của cộng đồng truyền thông đã thúc đẩy quá trình xã hội hóa các hoạt động giám sát và phản biện xã hội.
Và cải chính được xem là một trong những hoạt động báo chí được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hằng ngày, tuy nhiên khi tiến hành tổ chức thì phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Cải chính trên báo chí thay đổi như thế nào:
Cải chính trên báo chí được quy định tại Điều 42 Luật báo chí 2016 như sau: 1. Cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì phải đăng, phát lời cải chính, xin lỗi trên báo chí và thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. Đối với báo chí điện tử, ngoài việc đăng, phát lời cải chính, xin lỗi còn phải gỡ bỏ ngay thông tin ...

Cải chính trên báo chí được quy định tại Điều 9 Luật Báo chí 1989, được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Luật Báo chí sửa đổi 1999, theo đó: Báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân thì phải cải chính và xin lỗi hoặc đăng, phát sóng lời cải chính của tổ chức, công dân. Trong trường hợp báo chí không cải chính hoặc cải chính không thoả đáng ; không ...

Cải chính trên báo chí được quy định tại Điều 10 Sắc lệnh số 282/SL về việc quy định chế độ báo chí do Chủ tịch nước ban hành, theo đó: Báo nào đăng bài vu khống, xúc phạm đến danh dự của một tổ chức hay một cá nhân, thì đương sự có quyền yêu cầu báo ấy cải chính hoặc đăng bài cải chính của đương sự, ngoài ra đương sự có quyền yêu cầu toà án xét xử. Trên đây là tư vấn về cải chính trên báo chí ...