Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình

Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình là quy định liên quan đến chấm dứt hôn nhân được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật hôn nhân và gia đình năm 1986.

Thực tế, các cặp đôi sau khi kết hôn vì một số lý do mà họ sống với gia đình của bên vợ hoặc bên chồng. Và trong quá trình chung sống, vợ chồng cùng nhau đóng góp công sức và tiền bạc vào khối tài sản chung của gia đình cho nên khi ly hôn thì một trong các bên phải được chia một phần tài sản theo quy định. Điều này nhằm bảo đảm quyền lợi và công sức chính đáng của mỗi bên và pháp luật hôn nhân gia đình đã ghi nhận quy định nêu trên để các bên có thể căn cứ vào đó và thực hiện.

Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình thay đổi như thế nào:
Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình được quy định tạiLuật Hôn nhân và gia đình 2014như sau: 1. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối ...

Theo quy định tại Luật Hôn nhân và Gia đình 2000 22/2000/QH10thì việc chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình được quy định cụ thể như sau: 1. Trong trường hợp vợ, chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng ...

Theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình 1986 21-LCT/HĐNN7 thì việc chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình được quy định cụ thể như sau: Trong trường hợp vợ chồng do còn sống chung với gia đình mà tài sản của bản thân vợ chồng không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình, căn cứ vào công sức của người được chia đóng góp vào việc duy trì và phát ...