Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú

Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú lần đầu tiên được quy định tại Điều 64 Luật Thi đua, Khen thưởng 2003 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật Thi đua, Khen thưởng sau này.

Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú là danh hiệu cao quý mà Nhà nước trao tặng cho nghệ sĩ có tài năng nghệ thuật xuất sắc, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ. Ở Việt Nam, điều kiện để trở thành Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú là phải có số năm kinh nghiệm trong nghề nhất định và còn phải đạt các tiêu chuẩn mà Luật Thi đua, Khen thưởng quy định.

Cá nhân được phong tặng danh hiệu Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú sẽ được tặng thưởng Huy hiệu, Bằng khen và mức tiền thưởng đối với danh hiệu nhân dân. Mức tiền thưởng này sẽ bằng hệ số mà Luật quy định cho danh hiệu Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú nhân với mức lương cơ sở. Chúng ta biết rằng đóng góp, cống hiến cho nền văn hóa nghệ thuật giữa những nghệ sỹ không thể đo đếm được bằng tiền, tuy nhiên đây là một khoản vật chất khích lệ tinh thần, thể hiện sự ghi nhận của Nhà nước với những đóng góp của các nghệ sỹ.

Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú thay đổi như thế nào:
Tiêu chuẩn xét tặng Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú được quy định tại Khoản 34 Điều 1 Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013, theo đó: Danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” được xét tặng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đạt các tiêu chuẩn sau: a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng nghệ thuật, có tinh thần phục vụ nhân dân, được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ; ...

Tiêu chuẩn xét tặng Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú được quy định tại Khoản 3 Điều 64 Luật Thi đua, khen thưởng 2003, theo đó: Danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú" được xét tặng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đạt các tiêu chuẩn sau: a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng nghệ thuật, có tinh thần phục vụ nhân dân, được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ; c) Có thời gian hoạt ...