Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh Du lịch năm 1999.

Theo đó, du lịch được hiểu là đi để vui chơi, giải trí là việc thực hiện chuyến đi khỏi nơi cư trú, có tiêu tiền, có lưu trú qua đêm và có sự trở về. Mục đích của chuyến đi là giải trí, nghỉ dưỡng, thăm thân nhân, công tác, hội nghị khách hàng hay du lịch khen thưởng, hoặc nhằm mục đích kinh doanh. Đồng thời nó cũng là một hoạt động không thể thiếu trong đời sống con người, ngoài ra chúng đã, đang và tiếp tục trở thành lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ quan trọng trong nền kinh tế ở hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành ngày càng phát triển đa dạng, chất lượng cũng từ đó mà nâng cao rõ rệt. Tuy nhiên việc kinh doanh dịch sẽ phải tuân thủ theo các điều kiện của pháp luật.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành thay đổi như thế nào:
Theo quy định của pháp luật hiện hành tại Điều 31 Luật Du lịch 2017 thì doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đáp ứng các điều kiện sau đây: a. Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: + Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; + Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng; + Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 44 và 46 Luật Du lịch năm 2005 có quy định về điều kiện kinh doanh lữ hành như sau: Điều 44. Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa 1. Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. 2. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa. 3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 30 và 31 Pháp lệnh Du lịch năm 1999 có quy định về điều kiện kinh doanh lữ hành như sau: Điều 30 1. Để được kinh doanh lữ hành nội địa, doanh nghiệp phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 27 của Pháp lệnh này và các điều kiện sau đây: a) Có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa; b) Đóng tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ. 2. Doanh nghiệp lữ hành nội địa không được kinh doanh ...