Độ tuổi gọi nhập ngũ

Độ tuổi gọi nhập ngũ là một quy định liên quan đến quốc phòng an ninh, được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật nghĩa vụ quân sự năm 1960.

Theo đó, nghĩa vụ quân sự được xem là điều vẻ vang của mỗi công dân, được pháp điển hóa trong Luật Nghĩa vụ quân sự. Thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự có ý nghĩa quan trọng, quyết định chất lượng xây dựng Quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng cả trước mắt và lâu dài. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân. Theo quy định thì công dân khi đến độ tuổi, sức khỏe đạt yêu cầu thì phải lên đường nhập ngũ nhằm bảo vệ an ninh tổ quốc. Và công dân khi đến độ tuổi nhập ngũ thì phải tiến hành các thủ tục để tham gia nghĩa vụ quân sự.

Độ tuổi gọi nhập ngũ thay đổi như thế nào:
Do bạn có có thời gian đào tạo đại học nên được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Do đó, độ tuổi gọi nhập ngũ của bạn kéo dài tới 27 tuổi. Bạn mới chỉ 22 tuổi nên vẫn còn nằm trong độ tuổi gọi nhập ngũ nhé. Về độ tuổi gọi nhập ngũ, Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định như sau: Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ ...

Độ tuổi gọi nhập ngũ được quy định tại Luật nghĩa vụ quân sự 2005 sửa đổi 43/2005/QH11, theo đó: Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi. Trên đây là tư vấn về độ tuổi gọi nhập ngũ theo Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi 2005. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi 2005. Mong rằng những ...

Độ tuổi gọi nhập ngũ được quy định tại Luật nghĩa vụ quân sự 1981 6-LCT/HĐNN7, theo đó: Công dân nam giới đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; lứa tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi. Trên đây là tư vấn về độ tuổi gọi nhập ngũ theo Luật nghĩa vụ quân sự 1981. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo Luật nghĩa vụ quân sự 1981. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng ...

Độ tuổi gọi nhập ngũ được quy định tại Khoản 1 Luật nghĩa vụ quân sự 1960 11/SL, theo đó: Những công dân nam giới từ mưới tám đến bốn mươi lăm tuổi, không phân biệt dân tộc, nghề nghiệp, tôn giáo, tín ngưỡng, thành phần xã hội và trình độ văn hoá, đều có nghĩa vụ quân sự. Trên đây là tư vấn về độ tuổi gọi nhập ngũ theo Luật nghĩa vụ quân sự 1960. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo Luật nghĩa vụ quân ...