Hoạt động văn hoá, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch cho người cao tuổi

Hoạt động văn hoá, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch cho người cao tuổi tuổi là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh người cao tuổi năm 2000.

Pháp luật quy định người cao tuổi phải là những người thuộc độ tuổi nhất định, điều này nhằm giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, bảo vệ quyền lợi cho những người đã qua tuổi lao động. Và khái niệm nêu trên cũng không giống với khái niệm người già. Trong những năm qua, đi đôi với phát triển kinh tế – xã hội, nhà nước ta đã có những chính sách ưu đãi đối với những người cao tuổi, đặc biệt là những chính sách về vật chất, tinh thần và rải đều trong các lĩnh vực của đời sống.

Theo đó, hoạt động văn hoá, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch được xem là nhu cầu cần thiết cho người cao tuổi để họ tích cực tham gia hoạt động, rèn luyện sức khỏe, từ đó chất lượng cuộc sống cũng được nâng cao.

Hoạt động văn hoá, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch cho người cao tuổi thay đổi như thế nào:
Những hoạt động văn hoá, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch cho người cao tuổi được quy định tại Điều 14 Luật người cao tuổi năm 2009 với nội dung như sau: - Nhà nước đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần và rèn luyện sức khoẻ của người cao tuổi. - Nhà nước và xã hội tạo điều kiện ...

Hoạt động văn hoá, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch dành cho người cao tuổi trước ngày 01/7/2010 được quy định tại Điều 19 Pháp lệnh người cao tuổi năm 2000 với nội dung như sau: Nhà nước và xã hội tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi được hưởng thụ văn hóa và tham gia các hoạt động văn hoá truyền thống của dân tộc. Trên đây là nội dung trả lời về các hoạt động văn hoá, giáo dục, thể dục, thể thao, ...