Hỏi người giám định, người định giá tài sản

Hỏi người giám định, người định giá tài sản là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988.

Tố tụng hình sự là cách thức, trình tự tiến hành các hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của các cơ quan nhà nước khác và các tổ chức xã hội góp phần vào việc giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Và trong một số trường hợp thì quá trình tố tụng sẽ có sự tham gia của người giám định, người định giá tài sản theo quy định của pháp luật, sự có mặt của họ đóng vai trò quan trọng trong việc xem xét vụ án một cách đầy đủ, đánh giá các chứng cứ để làm sáng tỏ các tình tiết. Điều này giúp cho Tòa án ra bản án, quyết định chính xác nhằm xác định đúng người đúng tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Hỏi người giám định, người định giá tài sản thay đổi như thế nào:
Việc hỏi người giám định, người định giá tài sản tại phiên tòa hình sự được quy định tại Điều 316 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018). Theo đó: 1. Hội đồng xét xử tự mình hoặc theo đề nghị của Kiểm sát viên, người bào chữa, người khác tham gia phiên tòa yêu cầu người giám định, người định giá tài sản trình bày kết luận của mình về vấn đề được giám định, định giá tài sản. Khi trình bày, người giám ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 215 Bộ luật tố tụng Hình sự 2003 có quy định hỏi người giám định như sau: 1. Người giám định trình bày kết luận của mình về vấn đề được giao giám định. 2. Tại phiên tòa, người giám định có quyền giải thích bổ sung trên cơ sở kết luận giám định. 3. Nếu người giám định vắng mặt, thì chủ tọa phiên tòa công bố kết luận giám định. 4. Kiểm sát viên, người bào chữa và những người khác tham gia phiên tòa ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 189 Bộ luật tố tụng Hình sự 2003 có quy định hỏi người giám định như sau: 1- Người giám định trình bày kết luận của mình về vấn đề được giao giám định. 2- Tại phiên toà, người giám định có quyền giải thích, bổ sung trên cơ sở kết luận giám định. 3- Nếu người giám định vắng mặt thì chủ toạ phiên toà công bố kết luận giám định. 4- Kiểm sát viên, người bào chữa và những người tham gia phiên toà có ...

Có thể bạn quan tâm: