Hỏi nguyên đơn trong tố tụng dân sự

Hỏi nguyên đơn là quy định liên quan đến pháp luật tố tụng được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật tố tụng dân sự 2004, trước đây Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 do Hội đồng nhà nước ban hành không nhắc tới quy định nêu trên.

Tố tụng dân sự được hiểu là tổng thể các quy trình, thủ tục, công đoạn có mối quan hệ chặt chẽ, liên tiếp với nhau để thông qua đó các chủ thể tiến hành tố tụng áp dụng pháp luật, đưa ra các biện pháp cần thiết để giải quyết các tranh chấp dân sự một cách khách quan, công bằng, đúng pháp luật và đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia.

Lời khai của nguyên đơn là một trong những căn cứ để Tòa án xem xét, đánh giá các tình tiết trong vụ án nhằm đưa ra bản án, quyết định chính xác và công bằng. Do đó, khi tiến hành hỏi nguyên đơn thì phải tuân thủ các trình tự và nguyên tắc tố tụng theo quy định pháp luật.

Hỏi nguyên đơn trong tố tụng dân sự thay đổi như thế nào:
Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới việc hỏi nguyên đơn tại phiên tòa dân sự sơ thẩm trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016), theo đó: 1. Trường hợp có nhiều nguyên đơn thì phải hỏi riêng từng nguyên đơn. 2. Chỉ hỏi nguyên đơn về những vấn đề mà người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, nguyên đơn trình bày chưa rõ, có mâu thuẫn ...

Căn cứ theo quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 24/2004/QH11, việc hỏi nguyên đơn được quy định như sau: 1. Trong trường hợp có nhiều nguyên đơn thì phải hỏi riêng từng nguyên đơn. 2. Chỉ hỏi nguyên đơn về những vấn đề mà người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, nguyên đơn trình bày chưa rõ, có mâu thuẫn với nhau hoặc mâu thuẫn với những lời khai của họ trước đó, mâu thuẫn với lời trình bày của bị đơn, người ...