In báo chí

In báo chí là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật Báo chí 1989, trước đây Sắc lệnh số 282/SL về việc quy định chế độ báo chí do Chủ tịch nước ban hành không nhắc tới quy định nêu trên.
Theo đó, báo chí có vai trò trước hết là để thỏa mãn nhu cầu thông tin của xã hội. Thông qua báo chí, người dân có thể phát biểu ý kiến, nguyện vọng của mình về các vấn đề trong đời sống, thể hiện sự giám sát và phản biện của mình. Trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay, vai trò tích cực của cộng đồng truyền thông đã thúc đẩy quá trình xã hội hóa các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Và in báo là một trong những hoạt động liên quan đến lĩnh vực báo chí, tuy nhiên cơ sở in phải đáp ứng một số điều kiện theo quy định của pháp luật.

In báo chí thay đổi như thế nào:
In báo chí được quy định tại Điều 48 Luật Báo chí 2016, theo đó: Cơ sở in có giấy phép in báo, tạp chí theo quy định của pháp luật về xuất bản có trách nhiệm thực hiện hợp đồng đã ký kết với cơ quan báo chí, bảo đảm thời gian phát hành báo chí. Trên đây là tư vấn về in báo chí. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Luật Báo chí 2016. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp ...

In báo chí được quy định tại Điều 22 Luật Báo chí 1989, được sửa đổi bởi Khoản 16 Điều 1 Luật Báo chí sửa đổi 1999, theo đó: Cơ sở in có trách nhiệm thực hiện hợp đồng, bảo đảm thời gian phát hành của báo chí ; không được in báo chí không có giấy phép, không được in lại tác phẩm báo chí đã có lệnh cấm lưu hành của cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí. Trên đây là tư vấn về in báo chí theo ...