Kế toán tài chính

Kế toán tài chính là khái niệm được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực kinh tế, nó được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật kế toán 2003, trước đây Pháp lệnh Kế toán và thống kê năm 1988 do Chủ tịch Hội đồng nhà nước ban hành không nhắc tới quy định nêu trên.

Theo đó, kế toán được hiểu là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân...Đây là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Từ quản lý ở phạm vi từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp cho đến quản lý ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế. Và kế toán tài chính đóng vai trò hết sức quan trọng bởi lẽ nó là một trong số những công việc góp phần điều hành và quản lý doanh nghiệp hiệu quả.

Kế toán tài chính thay đổi như thế nào:
Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật kế toán 2015 Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán. ...

Khái niệm kế toán tài chính được quy định tại Luật Kế toán 2003 03/2003/QH11, theo đó: Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán. Trên đây là tư vấn về khái niệm kế toán tài chính theo Luật Kế toán 2003. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Luật Kế toán ...