Khu phi thuế quan

Khu phi thuế quan là một khái niệm liên quan đến vấn đề thương mại được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005.

Đầu tiên, thuật ngữ “thuế quan” được dùng để nói đến thuế xuất - nhập khẩu trong lĩnh vực thương mại quốc tế, nó có 02 vai trò chính đó là góp phần đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và bảo hộ sản xuất trong nước (bằng cách đánh thuế cao vào hàng hóa nhập khẩu, nhà nước tạo áp lực tăng giá bán của hàng hóa nhập khẩu từ đó giúp các nhà sản xuất trong nước có lợi thế trong cạnh tranh về giá với hàng hóa nhập khẩu).

Như vậy, khu phi thuế quan được hiểu là những vùng không áp dụng thuế quan hoặc không áp thuế đối với một số mặt hàng, và hầu hết các nước trên thế giới đều có những khu phi thuế quan riêng. Tuy nhiên để được thành lập và công nhận thì nó phải đáp ứng các điều kiện, yếu tố khác nhau theo quy định của pháp luật.

Khu phi thuế quan thay đổi như thế nào:
Căn cứ pháp lý:Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu 2016 Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm Điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương ...

Khái niệm khu phi thuế quan được quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005 45/2005/QH11, theo đó: Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Trên đây là tư vấn về khái niệm khu phi thuế quan theo Luật thuế xuất khẩu, ...