Khuyến mại

Khuyến mại là quy định liên quan đến lĩnh vực kinh doanh thương mại được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật thương mại năm 1997. Đây được xem là một thuật ngữ thông dụng và phổ biến trong cuộc sống hằng ngày của mỗi chúng ta, mục đích chính của khuyến mại là kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy người tiêu dùng mua và mua nhiều hơn các hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp hoặc phân phối. Ngoài ra nó còn tác động tới khách hàng, lôi kéo hành vi của khách hàng để họ mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ qua đó tăng thị phần của doanh nghiệp trên thị trường. Khuyến mại không những mang lại lợi ích của người tiêu dùng mà còn đem lại lợi nhuận rất lớn cho các thương nhân, do đó hình thức này ngày càng phổ biến và đa dạng. Tuy nhiên, nhằm ổn định thị trường và hạn chế việc lợi dụng khuyến mại để thực hiện những hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại cho những chủ thể liên quan thì luật thương mại quy định khi thương nhân thực hiện phải tuân thủ theo các quy định.

Khuyến mại thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Luật Thương mại 2005 36/2005/QH11 thì khái niệm khuyến mại được quy định cụ thể như sau: Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây: - Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh; - Thương nhân kinh doanh dịch ...

Theo quy định tại Luật Thương mại 1997 58/L-CTN thì khái niệm khuyến mại được quy định cụ thể như sau: Khuyến mại là hành vi thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc bán hàng, cung ứng dịch vụ trong phạm vi kinh doanh của thương nhân bằng cách dành những lợi ích nhất định cho khách hàng. Khuyến mại bao gồm các hình thức sau: - Đưa hàng mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; - Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu ...