Kiểm định thuốc thú y

Kiểm định thuốc thú y là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh Thú y năm 2004, trước đây Pháp lệnh Thú y năm 1993 không nhắc tới quy định nêu trên.

Trong cuộc sống hằng ngày, thuật ngữ động vật đã xuất hiện từ rất lâu và sử dụng phổ biến. Tuy nhiên không phải bất cứ loài sinh vật nào thì cũng được xem là động vật mà phải dựa vào đặc điểm sinh học của loài đó. Và pháp luật về thú y đã liệt kê ra các loài sinh vật được công nhận là động vật, điều này nhằm bảo đảm việc quản lý các vấn đề liên quan đến nó.

Theo đó, thuốc thú y là một sản phẩm không thể thiếu nhằm phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, điều chỉnh, phục hồi chức năng sinh trưởng, sinh sản của động vật. Việc kiểm định thuốc phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Kiểm định thuốc thú y thay đổi như thế nào:
Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật thú y 2015 Kiểm định thuốc thú y là việc kiểm tra, đánh giá lại chất lượng thuốc thú y đã qua kiểm nghiệm, khảo nghiệm hoặc đang lưu hành khi có tranh chấp, khiếu nại hoặc có yêu cầu, trưng cầu giám định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. ...

Kiểm định thuốc thú y được quy định tại Khoản 29 Điều 3 Pháp lệnh Thú y năm 2004, theo đó: Kiểm định thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y là việc kiểm tra, đánh giá lại chất lượng thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y đã qua kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc đang lưu hành khi có tranh chấp, khiếu nại hoặc có trưng cầu giám định của cơ quan ...