Kiểm toán viên nhà nước

Kiểm toán viên nhà nước là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật Kiểm toán nhà nước 2005.

Kiểm toán được hiểu là công việc kiểm tra, xác minh tính trung thực của những báo cáo tài chính , từ đó giúp cung cấp những thông tin chính xác nhất về tình hình tài chính của tổ chức đó. Hay nói cách khác, kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng liên quan đến những thông tin tài chính được kiểm tra (cung cấp bởi kế toán) nhằm xác định và báo cáo về mức độ phù hợp giữa thông tin đó với các chuẩn mực đã được thiết lập.

Theo đó, Kiểm toán viên nhà nước là chủ thể được phân công để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. Và để trở thành kiểm toán viên thì phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ.

Kiểm toán viên nhà nước thay đổi như thế nào:
Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật Kiểm toán nhà nước 2015 Kiểm toán viên nhà nước là công chức nhà nước được Tổng Kiểm toán nhà nước bổ nhiệm vào các ngạch kiểm toán viên nhà nước để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. ...

Kiểm toán viên nhà nước được quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Kiểm toán Nhà nước 2005, theo đó: Kiểm toán viên nhà nước là công chức nhà nước được bổ nhiệm vào ngạch kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. Trên đây là tư vấn về kiểm toán viên nhà nước theo Luật Kiểm toán Nhà nước 2005. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn. Chúc sức khỏe và thành công! ...