Mức lương hưu hằng tháng

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Theo đó, nếu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, có đủ điều kiện sẽ được hưởng các chế độ mà luật bảo hiểm xã hội quy định, bao gồm chế độ hưu trí. Theo quy định luật bảo hiểm xã hội, điều kiện để người lao động được hưởng chế độ hưu trí là khi người lao động có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc khi họ thuộc trường hợp luật định.

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ được tính bằng một tỷ lệ phần trăm nhất định dựa trên mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mức lương hưu hằng tháng thay đổi như thế nào:
Theo quy định, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016, trừ quy định tại Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018. Như vậy theo thư bạn viết, ngày 1/2/2016 bạn sẽ được nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước. Do đó mức lương hưu hằng tháng của bạn sẽ được áp dụng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Theo ...

Mức lương hưu hằng tháng được quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2006 71/2006/QH11, theo đó: 1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội ...