Mức phạt không đội mũ bảo hiểm khi lái xe

Mức phạt không đội mũ bảo hiểm khi lái xe là quy định liên quan đến vấn đề an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, trong quá trình tham gia giao thông thì đội mũ bảo hiểm được xem là một quy định mang tính bắt buộc, nếu như người tham gia không chấp hành nghiêm chỉnh thì có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Đội mũ bảo hiểm không những là quy định mà nó còn bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính những người đội. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều trường hợp tham gia giao thông nhưng không chấp hành đầy đủ quy định nêu trên, dẫn tới hằng năm xảy ra hàng ngìn người bị chết do việc không đội mũ bảo hiểm. Do đó, nhằm hạn chế tình trạng vi phạm và xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì người tham gia giao thông khi lái xe thuộc đối tượng bắt buộc đội mũ bảo hiểm nhưng không chấp hành thì bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Mức phạt không đội mũ bảo hiểm khi lái xe thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Luật Giao thông đường bộ, người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách. Theo quy định tại điểm i và điểm k khoản 3 Điều 6 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, đối với một trong các hành vi: người ...

Mũ bảo hiểm cho người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện), xe đạp máy đội khi tham gia giao thông là mũ có đủ các tính năng và có cấu tạo đủ 3 bộ phận: vỏ mũ, đệm hấp thụ xung động bên trong vỏ mũ (đệm bảo vệ) và quai đeo; có kiểu dáng đáp ứng yêu cầu quy định; đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2008/BKHCN ban ...

Mức phạt không đội mũ bảo hiểm giai đoạn 2012-2014 được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 71/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, theo đó: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên ...

Mức phạt không đội mũ bảo hiểm giai đoạn 2010-2012 được quy định tại Điểm i, Điểm k Khoản 3 Điều 9 Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, theo đó: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường ...

Mức phạt không đội mũ bảo hiểm giai đoạn 2007-2010 được quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 9 Nghị định 146/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, theo đó: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi: Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm khi đi trên đường theo quy định. Ngoài ra, mức phạt này cũng áp dụng đối với những hành vi sau: a) ...

Mức phạt không đội mũ bảo hiểm giai đoạn 2006-2007 được quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 152/2005/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, theo đó: Phạt tiền từ 20.000 đồng đến 40.000 đồng đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm khi đi trên đường quy định phải đội mũ bảo hiểm. Trên đây là tư vấn về mức phạt không đội mũ bảo hiểm giai đoạn 2006-2007. Để ...

Mức phạt không đội mũ bảo hiểm giai đoạn 2003-2006 được quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 15/2003/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, theo đó: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm trên đường quy định phải đội mũ bảo hiểm. Trên đây là tư vấn về mức phạt không đội mũ bảo hiểm giai đoạn 2003-2006. Để ...

Mức phạt không đội mũ bảo hiểm giai đoạn 2001-2003 được quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 39/2001/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị, theo đó: Phạt 20.000 đồng đối với người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm khi đi trên tuyến đường quy định phải đội mũ bảo hiểm. Trên đây là tư vấn về mức phạt ...