Nghỉ hằng năm

Ngay từ những quy định đầu tiên của pháp luật lao động cụ thể tại Bộ luật lao động 1994, quy định này đã được ghi nhận và dần hoàn thiện cho đến các quy định mới nhất hiện hành. Theo đó, đây là một trong những nội dung trọng tâm liên quan đến chế định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong pháp luật lao động. Cùng với các hình thức nghỉ ngơi khác như nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ lễ, tết,... người lao động làm việc được áp dụng chế độ nghỉ hằng năm. Và tùy theo tính chất công việc, điều kiện làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp là khác nhau mà hiện nay, chế độ nghỉ hằng năm của người lao động cũng khác nhau. Tương tự như quy định về nghỉ trong giờ làm việc và nghỉ hằng tuần thì việc đưa ra quy định về nghỉ hằng năm là hoàn toàn hợp lý và cần thiết.

Nghỉ hằng năm thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 111 Bộ luật lao động về nghỉ hàng năm thì người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động. Thời gian nghỉ như sau: - 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường; - 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều ...

Ngày nghỉ hằng năm của người lao động được quy định tại Bộ luật Lao động 1994 35-L/CTN, theo đó: 1- Người lao động có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo quy định sau đây: a) 12 ngày làm việc, đối với người làm công việc trong Điều kiện bình thường; b) 14 ngày làm việc, đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở những nơi ...