Nhận dạng trong tố tụng hình sự

Nhận dạng trong tố tụng hình là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988.

Theo đó, nhận dạng là biện pháp điều tra theo tố tụng hình sự do cơ quan chức năng thực hiện dưới hình thức cho những người trước đây đã trực tiếp tri giác về con người hoặc sự vật nào đó có liên quan đến vụ án hình sự, xem lại bằng chính mắt mình hoặc tai mình, để xác nhận đúng hay không đối tượng mà mình đã mục kích hoặc giọng nói của người mà mình đã nghe.

Nhằm mục đích khắc phục sự nhầm lẫn, sự ngộ nhận hoặc những sai lầm khác trong nhận thức dẫn đến sự thiếu khách quan, không chính xác trong lời khai của người làm chứng, người bị hại hoặc bị can có thể do nhiều tình tiết khác nhau (người có lời khai không quen biết, hoặc đã gặp nhưng không biết tên, địa chỉ, lai lịch (nếu là người) hoặc không có kiến thức về đối tượng, về những đặc điểm riêng của sự vật đã mục kích dẫn đến dễ nhầm lẫn vật tương tự… cần cho họ tiếp xúc trở lại để xem xét có đúng là đối tượng họ đã có quan hệ, đã trực tiếp nhìn thấy trước đây hay không cho nên việc quy định biện pháp nhận dạng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự là hoàn toàn hợp lý và cần thiết.

Nhận dạng trong tố tụng hình sự thay đổi như thế nào:
Căn cứ theo quy định tại Điều 190 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, nhận dạng được quy định như sau: 1. Khi cần thiết, Điều tra viên có thể đưa người, ảnh hoặc vật cho người làm chứng, bị hại hoặc bị can nhận dạng. Số người, ảnh hoặc vật đưa ra để nhận dạng ít nhất phải là ba và bề ngoài phải tương tự nhau, trừ trường hợp nhận dạng tử thi. Trước khi tiến hành nhận dạng, Điều tra viên phải thông báo cho Viện kiểm sát cùng ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 139 Bộ luật tố tụng hình sự 2003, nhận dạng được quy định như sau: 1. Khi cần thiết, Điều tra viên có thể mời người hoặc đưa vật, ảnh cho người làm chứng, người bị hại hoặc bị can nhận dạng. Điều tra viên phải hỏi trước người nhận dạng về những tình tiết, vết tích và đặc điểm mà nhờ đó họ có thể nhận dạng được. 2. Số người, vật hoặc ảnh đưa ra để nhận dạng ít nhất phải là ba và ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 114 Bộ luật tố tụng hình sự 1988, nhận dạng được quy định như sau: 1- Khi cần thiết, điều tra viên có thể mời người hoặc đưa vật, ảnh cho người làm chứng, người bị hại hoặc bị can nhận dạng. Điều tra viên phải hỏi trước người nhận dạng về những tình tiết, vết tích và đặc điểm mà nhờ đó họ có thể nhận dạng được. 2- Số người, vật hoặc ảnh đưa ra để nhận dạng ít nhất phải là ba và ...