Những người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án hình sự

Những người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án hình sự là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988.

Tố tụng hình sự là cách thức, trình tự tiến hành các hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của các cơ quan nhà nước khác và các tổ chức xã hội góp phần vào việc giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Theo đó, kháng nghị được xem là hành vi tố tụng của người có thẩm quyền thể hiện việc phản đối toàn bộ hoặc một phần bản án, quyết định của Tòa án với mục đích bảo đảm cho việc xét xử được chính xác, công bằng, đồng thời sửa chữa những sai lầm trong bản án, quyết định. Tuy nhiên, không phải bất cứ tổ chức và cá nhân nào cũng có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm mà phải là những người được pháp luật tố tụng ghi nhận và cho phép thực hiện.

Những người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án hình sự thay đổi như thế nào:
Căn cứ theo quy định tại Điều 373 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 có quy định về những người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm như sau: 1. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp cao; bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 275 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003 thì những người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bao gồm: 1. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án các cấp, trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 2. Chánh án ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 244 Bộ luật Tố tụng Hình sự 1988 có quy định những người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm như sau: 1- Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án các cấp; 2- Phó chánh án Toà án nhân dân tối cao và Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ...