Những việc Công an không được làm

Những việc Công an không được làm là quy định liên quan đến trách nhiệm, đạo đức của những chiến sĩ công an nhân dân đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Theo đó, Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, lực lượng này còn có chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; thực hiện thống nhất quản lý về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội.

Vì vậy, để quản lý chặt chẽ và nâng cao hơn nữa chất lượng của từng cán bộ, chiên sĩ, đồng thời xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh thì pháp luật quy định cụ thể những việc mà Công an không được làm.

Những việc Công an không được làm thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 31 Luật Công an nhân dân 2014, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, không được làm những việc trái với pháp luật, điều lệnh Công an nhân dân và những việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Luật cán bộ, công chức 2008 22/2008/QH12 ...

Những việc công an nhân dân không được làm trước 7/2015 được quy định tại Luật Công an nhân dân 2005 54/2005/QH11, theo đó: Những việc công an nhân dân không được làm trước 7/2015 gồm: 1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 2. Những việc trái với pháp luật, điều lệnh Công an nhân dân và những việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức không được làm. Trên ...