Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trong vùng bị dịch uy hiếp

Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trong vùng bị dịch uy hiếp là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh Thú y năm 1993.

Trong cuộc sống hằng ngày thì cụm từ động vật đã được xuất hiện từ rất lâu và sử dụng phổ biến. Tuy nhiên không phải bất cứ loài sinh vật nào thì cũng được xem là động vật mà phải dựa vào đặc điểm sinh học của loài đó. Và pháp luật về thú y đã liệt kê ra các loài sinh vật được công nhận là động vật, điều này nhằm bảo đảm việc quản lý các vấn đề liên quan đến nó.

Theo đó, dịch bệnh động vật được xem là sự xuất hiện bệnh truyền nhiễm liên quan đến động vật. Dịch bệnh có thể ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc có thể gây ra cái chết cho những động vật mắc phải. Chính vì vậy việc tổ chức chống dịch bệnh động vật trên cạn trong vùng bị dịch uy hiếp phải được tiến hành theo quy định nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trong vùng bị dịch uy hiếp thay đổi như thế nào:
Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trong vùng bị dịch uy hiếp được quy định tại Điều 28 Luật Thú y 2015, theo đó: 1. Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo thực hiện các biện pháp sau đây: a) Kiểm soát việc đưa vào, mang ra khỏi vùng bị dịch uy hiếp động vật mẫn cảm với bệnh dịch động vật đã công bố và sản phẩm của chúng; b) Kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trong vùng bị dịch ...

Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trong vùng bị dịch uy hiếp được quy định tại Điều 19 Pháp lệnh Thú y 2004, theo đó: 1. Khi công bố dịch, người có thẩm quyền công bố dịch bệnh động vật quy định tại Điều 17 của Pháp lệnh này, đồng thời công bố vùng bị dịch uy hiếp. 2. Trường hợp dịch bệnh xảy ra trong tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về thú y cấp tỉnh phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động liên quan ...

Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trong vùng bị dịch uy hiếp được quy định tại Điều 13 Pháp lệnh Thú y 1993, theo đó: Khi có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam hoặc vùng biên giới giáp Việt Nam thì cơ quan thú y cấp tỉnh tại nơi xảy ra dịch bệnh hoặc vùng bị uy hiếp đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công bố dịch. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công bố hoặc bãi ...