Quyền được sống chung với cha, mẹ

Quyền được sống chung với cha, mẹ là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 1991, trước đây Pháp lệnh bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 1979 không nhắc tới vấn đề nêu trên.

Theo đó, trẻ em là thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hằng ngày và hướng tới đối tượng đó là những người chưa được xem là trưởng thành. Chủ thể này về mặt nhận thức và hành vi của mình chưa phát triển đầy đủ, toàn diện như những người thành niên khác. Chính vì vậy pháp luật đã đặt ra các quy định, nguyên tắc nhằm bảo vệ trẻ em trong các mối quan hệ, giao dịch dân sự thường ngày.

Và quyền được sống chung với cha, mẹ được xem là một trong những quyền cơ bản nhất, không ai được phép xâm phạm. Nhà nước cùng với các cơ quan ban ngành liên quan có trách nhiệm trong việc bảo đảm thực hiện quyền lợi nêu trên của trẻ em.

Quyền được sống chung với cha, mẹ thay đổi như thế nào:
Quyền được sống chung với cha, mẹ của trẻ em được quy định tại Điều 22 Luật trẻ em 2016, theo đó: Trẻ em có quyền được sống chung với cha, mẹ; được cả cha và mẹ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, trừ trường hợp cách ly cha, mẹ theo quy định của pháp luật hoặc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Khi phải cách ly cha, mẹ, trẻ em được trợ giúp để duy trì mối liên hệ và tiếp xúc với cha, mẹ, gia đình, trừ ...

Theo Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, trẻ em có quyền sống chung với cha mẹ. Không ai có quyền buộc trẻ em phải cách ly cha mẹ, trừ trường hợp vì lợi ích của trẻ em (Điều 13). Trong trường hợp vợ, chồng ly hôn thì về nguyên tắc con còn nhỏ (dưới 36 tháng tuổi) được giao cho người mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Cụ thể, Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: 1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, ...

Quyền được sống chung với cha, mẹ của trẻ em được quy định tại Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 1991 57-LCT/HĐNN8, theo đó: Trẻ em có quyền sống chung với cha mẹ. Không ai có quyền buộc trẻ em phải cách ly cha mẹ, trừ trường hợp vì lợi ích của đứa trẻ. Trên đây là tư vấn về quyền được sống chung với cha, mẹ của trẻ em theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 1991. Mong rằng những tư vấn của ...

Quyền trẻ em