Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình

Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là một trong những quyền nhân thân cơ bản của công dân được pháp luật ghi nhận lần đầu tại Bộ luật dân sự 1995.

Hiến pháp cũng ghi nhận mỗi công dân đều có quyền được sống riêng tư, các bí mật cá nhân và gia đình phải được giữ bí mật, nếu điều này mà không được bảo vệ thì cuộc sống của họ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều khiến cho họ cảm thấy đời tư của mình bị xâm phạm. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức có thẩm quyền bảo vệ quyền nhân thân chính đáng nêu trên, những chủ thể khác có hành vi xâm phạm thì tùy theo mức độ có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Khi xã hội càng phát triển, con người giao tiếp nhiều với nhau qua các phương tiện thông tin thì quyền riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình cần phải được coi trọng và bảo vệ hơn bao giờ hết.

Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được quy định như sau: - Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. - Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công ...

Bộ luật Dân sự 2005 33/2005/QH11 quy định về quyền bí mật đời tư của cá nhân như sau: 1. Quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. 2. Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại ...

Quyền đối với bí mật đời tư trong giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2005 được quy định tại Bộ luật Dân sự 1995 44-L/CTN như sau: - Quyền đối với bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. - Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý hoặc thân nhân của người đó đồng ý, nếu người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, trừ trường ...