Quyền về tài sản của trẻ em

Quyền về tài sản của trẻ em là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 1991, trước đây Pháp lệnh bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 1979 không nhắc tới vấn đề nêu trên.

Theo đó, trẻ em là thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hằng ngày và hướng tới đối tượng đó là những người chưa được xem là trưởng thành. Chủ thể này về mặt nhận thức và hành vi của mình chưa phát triển đầy đủ, toàn diện như những người thành niên khác. Chính vì vậy pháp luật đã đặt ra các quy định, nguyên tắc nhằm bảo vệ trẻ em trong các mối quan hệ, giao dịch dân sự thường ngày.

Và quyền về tài sản được xem là một trong những quyền cơ bản nhất, không ai được phép xâm phạm. Nhà nước cùng với các cơ quan ban ngành liên quan có trách nhiệm trong việc bảo đảm thực hiện quyền lợi nêu trên của trẻ em.

Quyền về tài sản của trẻ em thay đổi như thế nào:
Quyền về tài sản của trẻ em được quy định tại Điều 20 Luật trẻ em 2016, theo đó: Trẻ em có quyền sở hữu, thừa kế và các quyền khác đối với tài sản theo quy định của pháp luật. Ngoài ra liên quan tới vấn đề này chúng tôi sẽ gửi đến bạn những thông tin sau: - Trẻ em có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào và phải được bảo đảm an toàn, vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. - ...

Quyền về tài sản của trẻ em được quy định tại Điều 19 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004, theo đó: Trẻ em có quyền có tài sản, quyền thừa kế theo quy định của pháp luật. Ngoài ra liên quan tới vấn đề này chúng tôi sẽ gửi đến bạn những thông tin sau: - Trẻ em có quyền được phát triển năng khiếu. Mọi năng khiếu của trẻ em đều được khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển. - Trẻ em có quyền ...

Quyền về tài sản của trẻ em được quy định tại Điều 12 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 1991, theo đó: Trẻ em có quyền có tài sản, quyền thừa kế, quyền hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Cha mẹ, người đỡ đầu hoặc cơ quan, tổ chức hữu quan phải giữ gìn, quản lý tài sản của trẻ em và giao lại cho trẻ em khi đến tuổi thành niên. Trên đây là tư vấn về quyền về tài sản của ...