Quyền vui chơi, giải trí của trẻ em

Quyền vui chơi, giải trí của trẻ em là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 1979.

Theo đó, trẻ em là một cụm từ được sửa dụng phổ biến trong cuộc sống hằng ngày và hướng tới đối tượng đó là những người chưa được xem là trưởng thành. Chủ thể này về mặt nhận thức và hành vi của mình chưa phát triển đầy đủ, toàn diện như những người thành niên khác. Chính vì vậy pháp luật đã đặt ra các quy định, nguyên tắc nhằm bảo vệ trẻ em trong các mối quan hệ, giao dịch dân sự thường ngày.

Và quyền vui chơi, giải trí của trẻ em được xem là một trong những quyền cơ bản nhất, không ai được phép xâm phạm. Nhà nước cùng với các cơ quan ban ngành liên quan có trách nhiệm trong việc bảo đảm thực hiện quyền lợi nêu trên của trẻ em.

Quyền vui chơi, giải trí của trẻ em thay đổi như thế nào:
Quyền vui chơi, giải trí của trẻ em được quy định tại Điều 17 Luật trẻ em 2016, theo đó: Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí; được bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với độ tuổi. Trên đây là tư vấn về quyền vui chơi, giải trí của trẻ em. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn. Chúc sức khỏe và thành ...

Quyền vui chơi, giải trí của trẻ em được quy định tại Điều 17 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004, theo đó: Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí lành mạnh, được hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với lứa tuổi. Trên đây là tư vấn về quyền vui chơi, giải trí của trẻ em theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải ...

Quyền vui chơi, giải trí của trẻ em được quy định tại Điều 11 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 1991, theo đó: Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí lành mạnh, được hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với lứa tuổi. Trên đây là tư vấn về quyền vui chơi, giải trí của trẻ em theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 1991. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải ...

Quyền vui chơi, giải trí của trẻ em được quy định tại Điều 8 Pháp lệnh Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 1979, theo đó: Trẻ em có quyền được vui chơi, giải trí lành mạnh. Nhà nước, công đoàn, hợp tác xã, các tổ chức văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao và các tổ chức xã hội khác có trách nhiệm sản xuất đồ chơi, ra sách báo, tranh ảnh, trang bị các phương tiện cần thiết khác và tổ chức những nơi vui chơi, ...