Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt

Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Hành vi này đã xâm phạm trực tiếp đến khác thể của tội định phạm, nên phải chịu trách nhiệm hình sự.

Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt là những quy định mang tính giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì trường hợp phạm tội chưa đạt trên thực tế chưa gây ra hậu quả hoặc gây hậu quả không đáng kể do đó mức độ nguy hiểm cũng chưa cao so với tội phạm hoàn thành. Quy định này thể hiện tính nhân đạo của pháp luật hình sự Việt Nam, đảm bảo mục đích của hình phạt không chỉ để trừng trị mà còn giáo dục người phạm tội, tạo điều kiện cho họ có cơ hội hòa nhập với cuộc sống.

Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt thay đổi như thế nào:
Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) thì quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt được quy định như sau: 1. Đối với hành vi chuẩn bị phạm tội và hành vi phạm tội chưa đạt, hình phạt được quyết định theo các điều của Bộ luật này về các tội ...

Theo quy định tại Điều 18 Bộ luật hình sự, thì phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Khác với chuẩn bị phạm tội, người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tất cả tội phạm chưa đạt, không phân biệt tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng hay tội đặc biệt nghiêm trọng. Căn cứ quyết định hình phạt ...

Có thể bạn quan tâm: