Sửa chữa vật trong thời hạn bảo hành

Sửa chữa vật trong thời hạn bảo hành là quy định liên quan đến hợp đồng mua bán tài sản lần đầu tiên được ghi nhận tại Bộ luật dân sự năm 1995, trước đây Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành cũng có nhắc đến quy định bảo hành trong hợp đồng kinh tế nhưng không quy định vấn đề nêu trên. Thông thường, bảo hành là một sự đảm bảo bằng văn bản được phát hành cho người mua bởi bên bán, cam kết sẽ sửa chữa hoặc thay thế tài sản nếu cần thiết trong một khoảng thời gian nhất định. Trong hợp đồng mua bán tài sản, nếu như các bên đã thỏa thuận hoặc theo quy định khi tài sản bị lỗi, hư hỏng mà nằm trong phạm vi bảo hành thì bên bán phải có nghĩa vụ sửa chữa. Quy định này bảo đảm quyền lợi của bên mua được sử dụng và vận hành tài sản một cách thuận lợi nhằm thu lại lợi ích so với khoản tiền, lợi ích khác đã bỏ ra để mua tài sản.

Sửa chữa vật trong thời hạn bảo hành thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì việc sửa chữa vật trong thời hạn bảo hành được quy định như sau: - Bên bán phải sửa chữa vật và bảo đảm vật có đủ các tiêu chuẩn chất lượng hoặc có đủ các đặc tính đã cam kết. - Bên bán chịu chi phí về sửa chữa và vận chuyển vật đến nơi sửa chữa và từ nơi sửa chữa đến nơi cư trú hoặc trụ sở của bên mua. - Bên mua có quyền yêu cầu bên ...

Trong thời hạn bảo hành: - Bên bán phải sửa chữa vật và bảo đảm vật có đủ các tiêu chuẩn chất lượng hoặc có đủ các đặc tính đã cam kết. - Bên bán chịu chi phí về sửa chữa và vận chuyển vật đến nơi sửa chữa và từ nơi sửa chữa đến nơi cư trú hoặc trụ sở của bên mua. - Bên mua có quyền yêu cầu bên bán hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn do các bên thoả thuận hoặc trong một thời gian hợp lý; ...

Việc sửa chữa vật trong thời hạn bảo hành trong giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2005 được quy định tại Điều 440 Bộ luật Dân sự 1995 như sau: 1- Bên bán phải sửa chữa vật và bảo đảm vật có đủ các tiêu chuẩn chất lượng hoặc có đủ các đặc tính đã cam kết. 2- Bên bán chịu chi phí về sửa chữa và vận chuyển vật đến nơi sửa chữa và từ nơi sửa chữa đến nơi cư trú hoặc trụ sở của bên mua. 3- Bên mua ...

Hợp đồng mua bán tài sản