Tạm giữ

Tạm giữ là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988.

Tố tụng hình sự là cách thức, trình tự tiến hành các hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của các cơ quan nhà nước khác và các tổ chức xã hội góp phần vào việc giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Theo đó, các biện pháp ngăn chặn được xem là một trong những hoạt động của tố tụng hình sự, nó được áp dụng nhằm ngăn ngừa những hành vi nguy hiểm cho xã hội của chủ thể, ngăn ngừa họ tiếp tục phạm tội, trốn tránh pháp luật hoặc có hành động khác cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Và tạm giữ được xem là một trong số những biện pháp ngăn chặn, việc áp dụng biện pháp nêu trên phải tuân thủ theo quy định, trình tự, thủ tục nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Tạm giữ thay đổi như thế nào:
Tạm giữ theo pháp luật hiện hành được quy định tại Điều 117 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, cụ thể như sau: - Tạm giữ có thể áp dụng đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú, đầu thú hoặc đối với người bị bắt theo quyết định truy nã. - Những người có thẩm quyền ra lệnh giữ người quy định tại khoản 2 Điều 110 của Bộ luật này có quyền ...

Tạm giữ trong Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003 được quy định tại Điều 86, cụ thể như sau: - Tạm giữ có thể được áp dụng đối với những người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp, phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú, đầu thú hoặc đối với người bị bắt theo quyết định truy nã. - Những người có quyền ra lệnh bắt khẩn cấp quy định tại khoản 2 Điều 81 của Bộ luật này, Chỉ huy trưởng vùng Cảnh sát biển có quyền ra ...

Quy định về tạm giữ trong Bộ luật tố tụng hình sự 1988 được quy định tại Điều 68, cụ thể như sau: 1- Tạm giữ có thể được áp dụng đối với những người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp hoặc phạm tội quả tang quy định tại Điều 63 và Điều 64 Bộ luật này. 2- Trưởng công an, Phó trưởng công an cấp huyện, Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra cấp tỉnh và cấp quân khu trở lên có quyền ra lệnh tạm giữ. 3- Trong ...