Thẩm quyền xét xử của Tòa án trong tố tụng hình sự

Thẩm quyền xét xử của Tòa án trong tố tụng hình sự là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988.

Tố tụng hình sự là cách thức, trình tự tiến hành các hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của các cơ quan nhà nước khác và các tổ chức xã hội góp phần vào việc giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Theo đó, trong pháp luật tố tụng sẽ cũng sẽ phân chia ra thẩm quyền giải quyết giữa các cấp với nhau nhằm đảm bảo tính phân cấp, quản lý để quá trình vận hành bộ máy các cơ quan Tòa án được diễn ra theo đúng quy định. Vì vậy, đối với một số vụ án sẽ tùy theo tính chất của loại tội phạm mà sẽ thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện hoặc cấp tỉnh.

Thẩm quyền xét xử của Tòa án trong tố tụng hình sự thay đổi như thế nào:
Căn cứ theo quy định tại Điều 268 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, thẩm quyền xét xử của Tòa án được quy định như sau: 1. Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm: a) Các tội xâm phạm an ninh quốc gia; b) Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 170 Bộ luật tố tụng hình sự 2003, thẩm quyền xét xử được quy định như sau: 1. Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về những tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm sau đây : a) Các tội xâm phạm an ninh quốc gia; b) Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 145 Bộ luật tố tụng hình sự 1988, thẩm quyền xét xử được quy định như sau: 1- Toà án nhân dân cấp huyện và Toà án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm những tội phạm mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt từ bảy năm tù trở xuống, trừ những tội sau đây: a) Các tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia; b) Các tội quy định tại các Điều 89, 90, 91, 92, 93, 101 (khoản ...