Thời hạn tố tụng dân sự

Thời hạn là một khái niệm phổ biến và áp dụng dường như là thường xuyên đối với chúng ta, theo pháp luật dân sự được hiểu là một quãng thời gian được xác định cụ thể, được tính toán bằng các đơn vị đo lường thời gian.

Thời hạn trong tố tụng dân sự được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật tố tụng dân sự 2004, trước đây Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 do Hội đồng nhà nước ban hành không nhắc tới quy định nêu trên. Nhằm giải quyết một vụ việc được nhanh chóng, đầy đủ, khách quan và công bằng thì bắt buộc phải có thời hạn tố tụng, giúp các chủ thể tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình. Trong quá trình giải quyết thì bắt buộc cơ quan tiến hành và người tiến hành tố tụng phải tuân thủ quy định nêu trên nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của đương sự và người có liên quan.

Thời hạn tố tụng dân sự thay đổi như thế nào:
Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới thời hạn tố tụng trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016). Theo đó, thời hạn tố tụng là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác để người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện hành vi tố tụng do Bộ luật này quy định. Thời hạn ...

Thời hạn tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 24/2004/QH11 như sau: - Thời hạn tố tụng là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác để người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện hành vi tố tụng do Bộ luật này quy định. - Thời hạn tố tụng có thể được xác định bằng giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng ...