Tổ chức chống dịch bệnh động vật trên cạn trong vùng có dịch

Tổ chức chống dịch bệnh động vật trên cạn trong vùng có dịch là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh Thú y năm 1993.

Trong cuộc sống hằng ngày thì cụm từ động vật đã được xuất hiện từ rất lâu và sử dụng phổ biến. Tuy nhiên không phải bất cứ loài sinh vật nào thì cũng được xem là động vật mà phải dựa vào đặc điểm sinh học của loài đó. Và pháp luật về thú y đã liệt kê ra các loài sinh vật được công nhận là động vật, điều này nhằm bảo đảm việc quản lý các vấn đề liên quan đến nó.

Theo đó, dịch bệnh động vật được xem là sự xuất hiện bệnh truyền nhiễm liên quan đến động vật. Dịch bệnh có thể ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc có thể gây ra cái chết cho những động vật mắc phải. Chính vì vậy việc tổ chức chống dịch bệnh trên cạn phải được tiến hành theo quy định nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Tổ chức chống dịch bệnh động vật trên cạn trong vùng có dịch thay đổi như thế nào:
Tổ chức chống dịch bệnh động vật trên cạn trong vùng có dịch được quy định tại Điều 27 Luật Thú y 2015, theo đó: 1. Khi công bố dịch bệnh động vật, người có thẩm quyền công bố dịch chỉ đạo tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp sau đây: a) Xác định giới hạn vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm; đặt biển báo, chốt kiểm soát, hướng dẫn việc đi lại, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua ...

Tổ chức chống dịch bệnh động vật trên cạn trong vùng có dịch được quy định tại Điều 18 Pháp lệnh Thú y 2004, theo đó: 1. Khi công bố dịch, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo ngành nông nghiệp, ngành thuỷ sản, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp sau đây: a) Xác định giới hạn vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm; đặt biển báo hiệu, trạm gác và hướng dẫn việc đi ...

Tổ chức chống dịch bệnh động vật trên cạn trong vùng có dịch được quy định tại Điều 14 Pháp lệnh Thú y 1993, theo đó: Khi có quyết định công bố dịch, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dịch có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các ngành, các cấp; phối hợp với các tổ chức xã hội trong địa phương thực hiện các biện pháp sau đây: 1- Xác định và thông báo giới hạn vùng có dịch; quy định vành đai bảo vệ quanh vùng ...