Tội cố ý gây thương tích

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác là trong những tội phạm xảy ra phổ biến ở nước ta. Tội phạm này xâm phạm đến quyền được bảo vệ về sức khỏe của con người và được đề cập lần đầu tiên tại Bộ luật hình sự 1985.

Cố ý gây thương tích được hiểu là hành vi dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác gây tổn thương cho cơ thể của người khác. Việc dùng vũ lực có thể chỉ bằng sức mạnh cơ thể (như dùng tay đấm, dùng chân đá) hoặc có kèm theo hung khí (như gậy gộc, dao, búa…) tác động lên cơ thể của nạn nhân. Hậu quả gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân theo tỷ lệ luật định là đủ dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này.

Tội cố ý gây thương tích thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Bộ Luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018) thì: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho ...

Công ty Luật Vinabiz xin trả lời như sau: Pháp luật quy định về tội danh này tại Điều 104 BLHS như sau: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy ...

Trước khi Bộ luật hình sự 1999 có hiệu lực thì tội cố ý gây thương tích được thực hiện theo quy định tại Điều 109 Bộ luật hình sự 1985 như sau: 1- Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy ...