Tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối

Tội cản trở việc thi hành án lần đầu tiên được ghi nhận tại Bộ luật Hình sự 1985. Đây là tội danh được xếp vào nhóm tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Hành vi phạm tội xâm phạm đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, họ là người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa. Tội khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người thực hiện hành vi phạm tội biết rõ hành vi của mình là sai sự thật, gây nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn mong muốn thực hiện.

Tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 382 Bộ luật Hình sự 2015 (có hiệu lực 01/01/2018), được bổ sung bởi Điểm u Khoản 1 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 thì: 1. Người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa nào mà kết luận, dịch, khai gian dối hoặc cung cấp những tài liệu mà mình biết rõ là sai sự thật, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm ...

Theo quy định tại khoản 1 Điều 307, người phạm tội bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến một năm, là tội phạm ít nghiêm trọng. Đối với tội phạm này, chính sách hình sự Nhà nước ta chủ yếu lấy giáo dục là chính, chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người vì động cơ vụ lợi. Đối với những người vì nể nang hoặc là những người ...

Khoản 2 của điều luật quy định hai tình tiết là yếu tố định khung hình phạt, đó là: phạm tội có tổ chức và phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng. a) Có tổ chức Khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật có tổ chức là trường hợp có sự cấu kết giữa những người cùng thực tội phạm, trong đó có người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức. ...

Cũng tương tự như một số trường hợp đối với tội phạm khác, khoản 3 của điều luật quy định hai tình tiết là yếu tố định khung hình phạt có tính chất, mức độ nguy hiểm khác nhau trong cùng một khung hình phạt, đó là gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Cũng như đối với trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng do hành vi khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu ...

Trước khi Bộ luật hình sự 1999 có hiệu lực thì tội cung cấp tài liệu sai sự thật, tội khai báo gian dối được thực hiện theo quy định tại Điều 241 Bộ luật hình sự 1985 thì: Người giám định, người phiên dịch, người làm chứng nào kết luận, dịch, khai gian dối hoặc cung cấp những tài liệu mà mình biết rõ là sai sự thật, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba ...