Tội đánh bạc

Tội đánh bạc lần đầu tiên được ghi nhận tại Bộ luật Hình sự 1985. Tội đánh bạc trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội.

Căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự tội danh này là những dấu hiệu được mô tả trong điều luật cụ thể trong Bộ luật Hình sự. Hành vi đánh bạc chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi số tiền hay hiện vật dùng để đánh bạc có giá trị nhất định. Người thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý. Mục đích nhằm tước đoạt tiền bạc, tài sản của nhau. Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự. Người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự là người có đủ khả năng nhận thức được tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi mà mình thực hiện, có khả năng điều khiển hành vi theo hướng có lợi hay không có lợi cho xã hội, hoặc có khả năng xử sự khác không gây nguy hiểm cho xã hội.

Về hình phạt, tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung.

Tội đánh bạc thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 321 Bộ Luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018), được sửa đổi bởi Khoản 120 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 thì: 1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này ...

Với số tiền phạm tội như bạn nêu đã đủ cấu thành tội đánh bạc theo quy định tại Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 và được sửa đổi bổ sung năm 2009. Trường hợp nếu bị truy tố về tội danh này thì tình tiêt đã có một tiền sự sẽ khiến em không thể được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như phạm tội lần đầu. Khoản 1, Điều 248 quy định như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào ...

Tội đánh bạc được quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự 1985, theo đó: 1- Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm 2- Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Phạm tội trong ...