Tội đe dọa giết người

Quyền được bảo vệ về tính mạng, sức khỏe là quyền cơ bản của công dân, được ghi nhận trong Hiếp pháp và các công ước quốc tế về quyền con người. Việc xâm phạm đến những quyền này, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tội đe dọa giết người được đề cập lần đầu tiên tại Bộ luật hình sự 1985 và phát triển dần qua các chế định sau này. Theo đó, đe doạ giết người, được hiểu là hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp làm cho người bị đe doạ biết được khả năng tính mạng của họ sẽ bị xâm phạm (tức sẽ bị giết chết). Người có hành vi đe doạ giết người chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu xác định được căn cứ làm cho người bị đe doạ lo sợ thực sự là việc đe doạ hoàn toàn có khả năng sẽ được thực hiện, đây là dấu hiệu bắt buộc của tội này.

Tội đe dọa giết người thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018) thì: 1. Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Đối với 02 người trở lên; b) Lợi dụng ...

Công ty Luật Vinabiz xin trả lời như sau: Theo Điều 103 BLHS: Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: a) Đối với nhiều người; b) Đối với người thi hành công vụ hoặc ...

Trước khi Bộ luật hình sự 1999 có hiệu lực thì tội đe doạ giết người được thực hiện theo quy định tại Bộ luật Hình sự 1985 17-LCT/HĐNN7 như sau: Người nào đe doạ giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe doạ lo sợ rằng việc đe doạ này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Trên đây là nội dung quy định về tội đe doạ giết người. ...

Có thể bạn quan tâm: