Tội giết con mới đẻ

Quyền được bảo vệ về tín mạng, sức khỏe là quyền cơ bản của công dân được pháp luật bảo hộ. Theo đó, hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tội giết con mới đẻ thuộc nhóm tội xâm phạm sức khỏe, tín mạng của người khác, đây là trường hợp phạm tội của người mẹ do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ. Tội danh này được nhắc đến lần đầu tiên tại Bộ luật hình sự 1985.

Khác với tội giết người, chủ thể của tội giết con mới đẻ là tội phạm có chủ thể đặc biệt chỉ là người mẹ. Bởi lẽ, chỉ có người mẹ mới có thể lâm vào tình trạng tâm sinh lý không bình thường do tác động của việc sinh con. Ngoài người mẹ của nạn nhân ra, không ai có thể là chủ thể của tội phạm này.

Những đứa trẻ mà bị mẹ giết hoặc vứt bỏ thường là những đứa con ngoài giá thú. Cá biệt, có những nơi do tư tưởng phân biệt nam nữ nên đã có trường hợp người mẹ sinh rất nhiều lần mà vẫn là con gái nên sau khi đứa trẻ ra đời đã bị giết.

Tội giết con mới đẻ thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 124 Bộ Luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018) thì Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Tội giết con mới đẻ là trường hợp đặc biệt của tội giết người và chủ thể của tội giết con mới đẻ là tội phạm có chủ thể đặc ...

Công ty Luật Vinabiz xin trả lời như sau: Điều 94 BLHS quy định về tội giết con mới đẻ như sau: Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ đứa trẻ đó dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn ...

Trước khi Bộ luật hình sự 1999 có hiệu lực thì tội giết con mới đẻ được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 101 Bộ luật hình sự 1985 như sau: Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ con mới đẻ dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng ...