Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Việt Nam

Tội phá hoại cơ sở vật chất kĩ thuật của xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hành vi phá hoại hoặc làm hư hỏng những giá trị vật chất thuộc các lĩnh vực an ninh quốc gia, kinh tế – khoa học kỹ thuật, văn hóa và xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân.

Tội danh này thuộc nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia và được quy định lần đầu tiên tại Bộ luật hình sự 1985. Đây là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được thực hiện với lỗi cố ý xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chế độ xã hội, chế độ Nhà nước, xâm hại sự tồn tại, sự vững mạnh của chính quyền nhân dân.

Chính vì tính chất đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội mà Tội phá hoại cơ sở vật chất kĩ thuật của xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như các tội xâm phạm an ninh quốc gia khác bị luật hình sự quy định hình phạt áp dụng rất nghiêm khắc như: tử hình, tù chung thân, tù có thời hạn với mức cao.

Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Việt Nam thay đổi như thế nào:
Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Việt Nam được quy định tại Điều 114 Bộ Luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018) như sau: 1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 ...

Công ty Luật Vinabiz xin trả lời như sau: Điều 85 BLHS quy định về Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau: Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hoá, xã hội, thì bị phạt tù từ mười ...

Trước khi Bộ luật hình sự 1999 có hiệu lực thì tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Điều 79 Bộ luật hình sự 1985 như sau: - Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội thuộc các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hoá và xã hội thì bị phạt tù ...

Có thể bạn quan tâm: