Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy lần đầu tiên được ghi nhận tại Bộ luật Hình sự 1985. Đây là tội danh được xếp vào nhóm các tội phạm về ma túy. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xâm phạm đến chế độ quản lý của nhà nước về các chất ma túy. Đối tượng tác động của tội phạm này chính là người sử dụng ma tuý, nếu không có người sử dụng chất ma tuý thì không thể có người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, người sử dụng chất ma tuý lại không phải là người bị hại mà ngược lại trong một số trường hợp nếu thoả mãn các dấu hiệu của tội sử dụng trái phép chất ma tuý thì họ còn là người phạm tội.

Để xác định một người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì phải xem xét có hội tụ đủ các dấu hiệu hiệu cấu thành cơ bản hay chưa, nếu thiếu một trong các dấu hiệu trong Luật thì họ không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này. Chủ thể của tội này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự. Về hình phạt, bên cạnh việc áp dụng hình phạt chính thì người phạm tội có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung.

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 255 Bộ Luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018) thì: 1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Phạm tội 02 lần trở lên; b) Đối với 02 người trở lên; c) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi; d) Đối với phụ ...

Tùy theo tính chất, mức độ và hành vi phạm tội mà Nguyễn Văn A có thể bị xử phạt về tội sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 197 Bộ luật Hình sự: 1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) Phạm tội nhiều ...

Có thể bạn quan tâm: