Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca

Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca lần đầu tiên được ghi nhận tại Bộ luật Hình sự 1985. Đây là tội danh thuộc nhóm tội xâm phạm đến đến trật tự quản lý hành chính. Khách thể Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc. Đối tượng phạm tội là Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự tội danh này là những dấu hiệu được mô tả trong điều luật cụ thể trong Bộ luật Hình sự. Tội phạm hoàn thành khi có một trong những hành vi được mô tả trong điều luật mà không cần dấu hiệu hậu quả. Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý. Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 351 Bộ Luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018) thì: Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Dấu hiệu pháp lý của tội danh này là: Khách thể: Tội phạm này xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính, xâm phạm biểu tượng Quốc gia. Đối tượng tác động là Quốc kỳ (Quốc kỳ là loại cờ được ...

Quốc kỳ, Quốc huy là những biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, là niềm tự hào của quốc gia, dân tộc. Hành vi xúc phạm quốc kỳ, quốc huy là nhưng hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự tôn nghiêm, thiêng liêng của quốc gia, dân tộc. Chính vì vậy Điều 276 Bộ luật Hình sự năm 1999 có quy định về Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy như sau: Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, thì bị phạt cảnh cáo, cải ...

Trước khi Bộ luật hình sự 1999 có hiệu lực thì tội xúc phạm quốc kỳ, quốc huy được thực hiện theo quy định tại Điều 217 Bộ luật hình sự 1985 như sau: Người nào cố ý xúc phạm quốc kỳ, quốc huy thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm. Trên đây là nội dung quy định về tội xúc phạm quốc kỳ, quốc huy. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo ...