Trình bày của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Trình bày của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự là quy định liên quan đến pháp luật tố tụng được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật tố tụng dân sự 2004, trước đây Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 do Hội đồng nhà nước ban hành không nhắc tới quy định nêu trên.

Tố tụng dân sự được hiểu là tổng thể các quy trình, thủ tục, công đoạn có mối quan hệ chặt chẽ, liên tiếp với nhau để thông qua đó các chủ thể tiến hành tố tụng áp dụng pháp luật, đưa ra các biện pháp cần thiết để giải quyết các tranh chấp dân sự một cách khách quan, công bằng, đúng pháp luật và đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia.

Theo đó, trong thủ tục tranh tụng tại phiên tòa sẽ có phần trình bày của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ với các trình tự, thứ tự trình bày cụ thể nhằm bảo đảm quá trình tố tụng được diễn ra đầy đủ, khách quan theo đúng quy định.

Trình bày của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự thay đổi như thế nào:
Căn cứ theo quy định tại Điều 248 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, trình bày của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự được quy định như sau: 1. Trường hợp có đương sự vẫn giữ nguyên yêu cầu của mình và các đương sự không tự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án thì các đương sự trình bày theo trình tự sau đây: a) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 221 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004, nghe lời trình bày của đương sự theo thủ tục Tố tụng được quy định như sau: 1. Trong trường hợp có đương sự vẫn giữ nguyên yêu cầu của mình và các đương sự không tự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án thì Hội đồng xét xử bắt đầu xét xử vụ án bằng việc nghe lời trình bày của các đương sự theo trình tự sau đây: a) Người bảo ...

Lợi ích hợp pháp