Trụ sở của pháp nhân

Trụ sở của pháp nhân quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự 1995. Trước đó Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành có quy định pháp nhân nhưng không nhắc tới trụ sở của pháp nhân. Một pháp nhân muốn được đi vào hoạt động chính thức thì nó phải có địa chỉ cụ thể, đó chính là trụ sở, nếu không có trụ sở thì giống như “một người vô gia cư” và chẳng ai dám giao kết giao dịch dân sự với một người như vậy. Pháp luật dân sự bắt buộc pháp nhân phải có trụ sở rõ ràng bởi lẽ nó là công cụ để cơ quan ban ngành thực hiện việc quản lý được dễ dàng hơn các vấn đề phát sinh sẽ thông qua trụ sở để được giải quyết. Đặc biệt, trong quá trình hoạt động nếu xảy ra tranh chấp với những chủ thể khác thì cũng có thể dựa vào trụ sở, nơi đặt địa chỉ của pháp nhân để xác định cơ quan, Tòa án có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp.

Trụ sở của pháp nhân thay đổi như thế nào:
theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì trục sở, quốc tịch và tài sản của pháp nhân quy định như sau: - Trụ sở của pháp nhân: + Trụ sở của pháp nhân là nơi đặt cơ quan điều hành của pháp nhân. Trường hợp thay đổi trụ sở thì pháp nhân phải công bố công khai. + Địa chỉ liên lạc của pháp nhân là địa chỉ trụ sở của pháp nhân. Pháp nhân có thể chọn nơi khác làm địa chỉ liên lạc. - Quốc tịch của ...

1. Về cơ quan điều hành của pháp nhân: Pháp nhân phải có cơ quan điều hành. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân. 2. Về trụ sở của pháp nhân Trụ sở của pháp nhân là nơi đặt cơ quan điều hành của pháp nhân. Địa chỉ liên lạc của pháp nhân là địa chỉ trụ sở của pháp nhân. Pháp nhân có thể ...

Trụ sở của pháp nhân theo quy định của Bộ Luật dân sự 1995 quy định tại Điều 98, theo đó: Nơi đặt cơ quan điều hành của pháp nhân là trụ sở của pháp nhân. Pháp nhân có thể chọn nơi khác làm địa chỉ liên lạc. Ngoài ra liên quan tới vấn đề này chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn những thông tin sau: Cũng theo quy định tại Bộ Luật dân sự 1995, tên gọi của pháp nhân được quy định như sau: 1- Pháp nhân phải có tên gọi riêng ...