Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu

Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật đấu thầu năm 2005.

Đấu thầu được hiểu là một quá trình chủ đầu tư lựa chọn được một nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của mình theo quy định của luật pháp. Trong nền kinh tế thị trường, người mua tổ chức đấu thầu để người bán (các nhà thầu) cạnh tranh nhau. Mục tiêu của người mua là có được hàng hóa và dịch vụ thỏa mãn các yêu cầu của mình về kỹ thuật, chất lượng và chi phí thấp nhất. Mục đích của nhà thầu là giành được quyền cung cấp hàng hóa dịch vụ đó với giá đủ bù đắp các chi phí đầu vào và đảm bảo mức lợi nhuận cao nhất có thể. Theo đó, trong lựa chọn nhà đầu tư mà chủ thể đáp ứng đầy đủ điều kiện của pháp luật đấu thầu thì sẽ được hưởng những ưu đãi nhất định.

Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu thay đổi như thế nào:
Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu được quy định tại Điều 14 Luật đấu thầu 2013. Cụ thể như sau: - Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước hoặc đấu thầu quốc tế để cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên. - Đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu quốc tế để cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp bao ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 14 Luật đấu thầu 2005 có quy định về đối tượng được hưởng ưu đãi trong đấu thầu quốc tế bao gồm: 1. Nhà thầu là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư; 2. Nhà thầu liên danh khi có thành viên trong liên danh là nhà thầu thuộc quy định tại khoản 1 Điều này đảm nhận công việc có giá trị trên 50% đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, ...