Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm biến đổi gen

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm biến đổi gen lần đầu tiên được quy định tại Điều 22 Nghị định 91/2012/NĐ-CP và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các văn bản sau này.

Thực phẩm biến đổi gen là thực phẩm có một hoặc nhiều thành phần nguyên liệu có gen bị biến đổi bằng công nghệ gen. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm biến đổi gen là một trong những hành vi vi phạm phổ biến trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và có thể bị xử lý vi phạm hành chính. Về mặt bản chất, vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm là một dạng cụ thể của vi phạm hành chính, do đó nó cũng có đầy đủ dấu hiệu của vi phạm hành chính nói chung, bao gồm: hành vi, tính trái pháp luật của hành vi, hành vi đó phải được pháp luật an toàn thực phẩm quy định là hành vi vi phạm hành chính và phải chịu trách nhiệm hành chính.

So với trước đây thì mức phạt tiền tối đa đối với các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm nói chung và đối với thực phẩm biến đổi gen nói riêng đã tăng lên đáng kể. Quy định này nhằm đảm bảo tính răn đe đối với hành vi vi phạm, vì thực tế nếu như mức phạt áp dụng quá thấp thì người vi phạm chạy theo lợi nhuận, sẵn sàng quên đi các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và chấp nhận đóng phạt, bởi vì chênh lệch giữa số tiền phạt bỏ ra so với lợi nhuận có được là rất lớn.

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm biến đổi gen thay đổi như thế nào:
Căn cứ theo quy định tại Điều 17 Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm thì hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm biến đổi gen sẽ bị xử phạt như sau: 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ các quy định về vận chuyển, lưu giữ thực phẩm biến đổi gen, sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thực ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 23 Nghị định 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm thì hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm biến đổi gen sẽ bị xử phạt như sau: 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng thuộc diện phải có báo cáo thử nghiệm ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Nghị định 91/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm thì hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm biến đổi gen sẽ bị xử phạt như sau: 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường không có báo cáo thử ...