Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật lần đầu tiên được quy định tại Điều 17 Nghị định 91/2012/NĐ-CP và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các văn bản sau này.

Hiện nay, vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật xảy ra khá phổ biến và có xu hướng gia tăng về quy mô cũng như mức độ nguy hiểm, người kinh doanh chạy theo lợi nhuận sẵn sàng bỏ qua các điều kiện về đảm bảo an toàn thực phẩm, điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng. Để xử lý hành nói trên, pháp luật đã quy định về các biện pháp xử lý hành chính, cụ thể người vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật có thể bị xử phạt tiền, bên cạnh đó tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà chủ thể còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung. Quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật sẽ góp phần tạo thuận lợi cho việc quản lý nhà nước trong trong bối cảnh vi phạm hành chính ngày càng tăng về số lượng, phức tạp về nội dung.

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật thay đổi như thế nào:
Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm thì hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật sẽ bị xử phạt như sau: 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Không có quy định nội bộ về điều kiện bảo đảm an toàn ...

Xử phạt vi phạm hành chính về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật đã được quy định cụ thể tại Điều 18 Nghị định 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Theo đó: 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật vi phạm một trong các điều ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 17 Nghị định 91/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm thì hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật sẽ bị xử phạt như sau: 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật vi ...