Vi phạm quy định về sử dụng hóa chất trong sản xuất, chế biến thực phẩm

Vi phạm quy định về sử dụng hóa chất trong sản xuất, chế biến thực phẩm lần đầu tiên quy định tại Điều 7 Nghị định 91/2012/NĐ-CP và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các văn bản sau này.

Việc sử dụng hóa chất trong sản xuất, chế biến thực phẩm là một vấn đề diễn ra hằng ngày trong xã hội hiện nay. Nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh vì lợi nhuận của mình mà sẵn sàng sử dụng những hóa chất không rõ nguồn gốc, hóa chất quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Để xử lý những hành vi này thì pháp luật đã quy định một số trường hợp cụ thể khi sử dụng hóa chất trong sản xuất, chế biến thực phẩm sẽ bị xử phạt hành chính. Quy định này góp phần phục vụ cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền, góp phần răn đe người vi phạm thực hiện đúng pháp luật.

Vi phạm quy định về sử dụng hóa chất trong sản xuất, chế biến thực phẩm thay đổi như thế nào:
Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm thì hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa chất trong sản xuất, chế biến thực phẩm sẽ bị xử phạt như sau: 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng chất, hóa chất quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng. 2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi ...

Xử phạt vi phạm hành chính quy định về sử dụng hóa chất trong sản xuất, chế biến thực phẩm đã được quy định cụ thể tại Điều 7 Nghị định 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Theo đó: 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa chất được phép sử dụng trong hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm nhưng quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng. 2. Phạt tiền ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 91/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm thì hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa chất trong sản xuất, chế biến thực phẩm sẽ bị xử phạt như sau: 1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng trong hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm. 2. ...

Có thể bạn quan tâm: