Xem xét, thẩm định tại chỗ trong tố tụng hành chính

Xem xét, thẩm định tại chỗ trong tố tụng hành chính là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật hành chính năm 2010, trước đây Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996 không nhắc tới vấn đề nêu trên.

Tố tụng hành chính được hiểu là tổng thể các quy trình, thủ tục, công đoạn có mối quan hệ chặt chẽ, liên tiếp với nhau để thông qua đó các chủ thể tiến hành tố tụng áp dụng pháp luật, đưa ra các biện pháp cần thiết để giải quyết các tranh chấp một cách khách quan, công bằng, đúng pháp luật và đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể.

Theo đó, trong một số trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng sẽ thực hiện xem xét, thẩm định tại chỗ thực hiện nhằm làm sáng tỏ các tình tiết, mâu thuẫn của vụ việc để giải quyết vụ việc một cách khách quan, đầy đủ, chính xác. Tuy nhiên, khi tiến hành hoạt động xem xét, thẩm định tại chỗ thì phải tuân thủ theo những trình tự, thủ tục nhất định nhằm bảo đảm quyền và lợi hợp pháp của các chủ thể liên quan.

Xem xét, thẩm định tại chỗ trong tố tụng hành chính thay đổi như thế nào:
Việc xem xét, thẩm định tại chỗ trong tố tụng hành chính đã được quy định cụ thể tạiLuật tố tụng hành chính 2015. Theo đó, việc xem xét, thẩm định tại chỗ trong tố tụng hành chính được quy định như sau: 1. Thẩm phán tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ với sự có mặt của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng cần xem xét, thẩm định; phải báo trước việc xem ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 82 Luật tố tụng hành chính 2010, có quy định xem xét, thẩm định tại chỗ như sau: 1. Việc xem xét, thẩm định tại chỗ phải do Thẩm phán tiến hành với sự có mặt của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng cần xem xét, thẩm định; phải báo trước việc xem xét, thẩm định tại chỗ để đương sự biết và chứng kiến việc xem xét, thẩm định đó. 2. Việc xem ...